Conducerea PLDM

Preşedintele PLDM
Vicepreşedinţii PLDM
Secretarul general al PLDM
Comisia Centrală de Cenzori a PLDM
Curtea de Etică şi Arbitraj a PLDM
Biroul Permanent Central al PLDM
Consiliul Politic Naţional al PLDM

  


Preşedintele PLDM


Vicepreşedinţii PLDM


Secretarul general al PLDM

 • Alexandru Fetescu

Comisia Centrală de Cenzori a PLDM

 • Panaghiu Sergiu
 • Stahurschi Victoria
 • Cirnat Andrei
 • Doni Marta

Curtea de Etică şi Arbitraj a PLDM

 • Arhiliuc Sergiu
 • Bodiu Zosim
 • Hotineanu Mihai

Biroul Permanent Central al PLDM

 • Balan Oleg
 • Banari Elena
 • Barbăroșie Alexandru
 • Butuc Victoria
 • Bujorean Alexandru
 • Cibotaru Viorel
 • Ciobanu Maria
 • Ciontoloi Ion
 • Fetescu Alexandru
 • Deliu Tudor

Consiliul Politic Naţional al PLDM

 • Leuca Petru
 • Leunti Andrei
 • Manic Valentina
 • Marciuc Valeriu
 • Marian Andrei
 • Mereuţă Angela
 • Nicolaev Elena
 • Niculiță Victor
 • Nistor Olesea
 • Nistor Violeta
 • Olari Victoria
 • Palihovici Liliana
 • Palihovici Sergiu
 • Popa Ion
 • Pălărie Maria
 • Pistrinciuc Vadim
 • Poltavcenco Alla
 • Popescu Lidia
 • Postovan Dumitru
 • Raşcu Adrian
 • Radu Mihaela
 • Răileanu Gheorghe
 • Roşca Svetlana
 • Roşca Victor
 • Rusanovschi Vitalie
 • Rusu Victor
 • Sacara Liubomir
 • Slepuhin Natalia
 • Snegur Marcel
 • Streleţ Valeriu
 • Sturza Eduard
 • Tabunscic Valeriu
 • Tutunaru Natalia
 • Ţap Iurie
 • Ursu Ana-Maria
 • Vacarciuc Andrei
 • Vacarciuc Gheorghe
 • Vacari Tatiana
 • Verdeş Viorica
 • Veremciuc Marin
 • Voleanschi Galina
 • Zagaievschi Sergiu
 • Zalevschi Leonid
 • Ţap Eduard